Folkhälsodalen i Almedalen

3-6 juli 2022

Stort tack till dig som deltog i Folkhälsodalen i Almedalen – arenan för de hälsopolitiska samtalen!

Folkhälsodalen är tillbaka igen den 9 november. Till dess önskar vi dig en riktigt fin sommar!

Måndagens program

Lokal: Tanken

På blodigt allvar!

Blodtransfusion är en vanlig medicinsk behandling som ibland räddar liv men som också är förenat med risker. Användningen varierar stort mellan länder, regioner, sjukhus och ordinerande läkare.I Sverige används mer donerat blod slent... Läs mer

Lokal: Orangeriet

08.45-16.00
ARTY Hälsa tar omvärldsbevakning inom vård och hälsa till en ny nivå!

ARTY Hälsa är en dynamisk AI-baserad omvärldsbevakare utvecklad av Reform Society i nära samarbete med Läkemedelsindustriföreningen. ARTY Hälsa levererar politisk omvärldsbevakning. Det är unikt!
Vi finns på plats i Almedalen för att demonstrera, berätta och svara på frågor om ARTY Hälsa. Vi är såklart även nyfikna på vilka behov du och ditt företag har, eftersom vi ständigt utvecklar produkten med kundbehov i fokus. I pipeline ligger implementering av fler språk, men extra spännande är beslutsarenan inom EU, som lanseras inom kort. Är du inte kund än så erbjuder vi dig en prova-på-licens under augusti för att du ska kunna kickstarta höstens omvärldsbevakning. Vi vågar påstå att ARTY Hälsa kommer att underlätta ditt arbete och spara tid! Välkommen att besöka oss i Folkhälsodalen i Almedalen!

Arrangör: Artyficial Minds
Boka din demo här!

Tisdagens program

Lokal: Tanken

Lokal: Verkstan

07.30-08.30
Varför måste kvinnor överdriva sina symptom för att bli tagna på allvar?
Frukostseminarium. Endast för anmälda.

Arrangör: Moderaternas sjukvårdsnätverk

10.00-11.00
Var är reformerna som ökar den ekonomiska jämställdheten?

Inkomstgapet mellan kvinnor och män har varit konstant sedan 90-talet. Kvinnor och män har inte samma makt att forma sina egna liv. Hur kan politiken förändra detta? Och hur kan jämställdhet minska även samhällsproblem såsom kriminalitet och våld, brister i välfärden och ekonomisk utsatthet?
Välkomna till kvinnorörelsens ekonomisk-politiska seminarium om en politik som ökar jämställdheten. Under seminariet kommer vi att lyfta ett antal samhällsutmaningar såsom ekonomi, kriminalitet, utbildning samt arbetsmarknad och pensioner och med hjälp av aktuell forskning och statistik visa hur dessa hänger ihop med jämställdhet. Som svar på hur en ekonomisk politik för jämställdhet kan möta dessa utmaningar genomförs sedan en politisk debatt om finanspolitiken som möjliggörare och vilka reformer som krävs för att minska den ekonomiska ojämställdheten och nå de jämställdhetspolitiska målen.

Medverkande:
Beatrice Nordling, sakkunnig ekonomi vid Sveriges Kvinnoorganisationer
Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet
Johanna Rickne
, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
Laura Hartman, chefsekonom vid LO
Mikael Damberg (S) finansminister
Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom vid Svenskt Näringsliv

Arrangör: Sveriges Kvinnoorganisationer, Fredrika Bremer-förbundet

12.15-13.45
Du ska inte tro att vårdköerna kan kortas om inte någon sätter fart
Vårdköerna blir längre år från år, trots otaliga försök att korta dem sedan 1960-talet. Det går dock att korta köerna och öka tillgängligheten i vården. Det visar exempel från andra länder som Danmark. Vad kan vi lära från andra länder och vad bör regionerna och staten göra för att vända utvecklingen?
Långa vårdköer har präglat den svenska vården sedan 1960-talet. Det har gjorts otaliga försök att korta dem men hittills har inga åtgärder fått avsedd verkan. Tvärtom blir köerna allt längre år från år. Det går dock att korta köerna och öka tillgängligheten i vården. Det visar exempel från andra länder som Danmark. Men då krävs mer än tillfälliga stimulansbidrag. I stället behövs en kombination av strukturella reformer och skarpare lagar som ser till att regionerna tar sitt ansvar att leverera en patientsäker vård i tid.

Medverkande:
Charlotte Bygdemo, ordförande i ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet
Gunilla Gunnarsson, tidigare utredare för ”Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården" (SOU 2020:81)
Håkan Kalzén, överläkare och verksamhetschef inom IVA vid Södertälje Sjukhus
Håkan Wittgren, erfaren hälso- och sjukvårdsdirektör – nybliven pensionär
Karin Båtelson, ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse
Tobias Wirén, affärsområdeschef för Capio ortopedi i Sverige

Samtalsledare: Elin Karlsson, Sjukhusläkarna
Arrangör: Sjukhusläkarna

Lokal: Orangeriet

09.00-18.00
ARENA LUNGHÄLSA
På Arena Lunghälsa kan du testa din lunghälsa vid tre olika stationer, lyssna på intressanta seminarier om lungcancer och KOL, och diskutera med olika experter och intressenter inom lunghälsa. Fokus ligger på vikten av att kontrollera dina lungor om du har symtom, tidig upptäckt av sjukdomar och tidiga insatser, som är nära kopplat till bättre återhämtning och hälsa.

Arrangör: AstraZeneca, Nollvision Cancer, Lungcancerföreningen, Medituner, Apoteket AB

14.00-14.45
KOL – en bortglömd och växande folksjukdom
I början av 2000-talet blev KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, känd för allmänheten i Sverige. Medierna spred bilden av en hostande rökare som har svårt att andas, och rapporteringen om sjukdomen ökade kraftigt från millennieskiftet och några år framåt.
Sedan blev det allt glesare mellan reportagen. I dag är det inte alls samma fokus på KOL i den svenska sjukvårdsdebatten som för 20 år sedan. Det beror dock inte på att sjukdomen har försvunnit – eller ens blivit ovanligare. Tvärtom, KOL är i dag en växande folksjukdom och den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige som skördar tusentals liv varje år.
Sjukdomen går att behandla, men för att de drabbade ska få vård i tid och för att minska dödsfallen krävs tidig upptäckt och diagnos. Många upplever symtom under lång tid utan att få en diagnos och tappar en stor del av sin lungkapacitatet innan de får behandling. En av de största utmaningarna i kampen mot KOL är att hitta och diagnosticera patienterna innan sjukdomen gjort för mycket skada.
En annan utmaning stavas stigmatisering. KOL är starkt förknippad med rökning. Det fanns till och med förslag om att döpa om sjukdomen till ”cigarettos”. Att färre börjar röka och fler slutar är det bästa sättet att förebygga KOL, men samtidigt är det inte hela sanningen. I utvecklingsländer får många KOL av att elda i bostaden, men även i Sverige finns det andra orsaker än rökning, som till exempel rök, gaser och partiklar på arbetsplatsen.
Hur gör vi för att tidigt fånga upp KOL-drabbade? Hur kan vi återigen skapa medvetenhet om den bortglömda folksjukdomen? Hur pratar vi om KOL utan att skuldbelägga rökare? Det är några av de frågeställningar vi kommer att diskutera på seminariet.

Medverkande:
Anders W Jonsson
(C) riksdagsledamot, gruppledare och överläkare
Anders Åkesson
, förbundsordförande i Riksförbundet HjärtLung
Johan Ellegård, verksamhetschef på Capio Vårdcentral Orust
Marie Morell (M) regionråd i Östergötland och ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation
Åsa Loy
, legitimerad apotekare på Apoteket AB

Samtalsledare: Karl-Johan Karlsson, AstraZeneca
Arrangör: AstraZeneca

14.45-15.30
Röntga rökare – rädda liv
Lungcancer är inte den vanligaste formen av cancer – men det är den dödligaste. 2020 dog fler än 3500 personer i Sverige av lungcancer, enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen. Om fler fall av lungcancer upptäcks tidigt, när botande behandling fortfarande är ett alternativ, kan den siffran minska och många liv räddas varje år.
En metod att upptäcka fler fall av lungcancer i tid är screening. Det går helt enkelt ut på att människor i riskgrupp, personer som röker eller har rökt, kallas in för att röntga lungorna vid ett par tillfällen under en tioårsperiod. Själva röntgen är en enkel process som bara tar några minuter.
Faktum är att lungcancerscreening skulle kunna rädda 143 liv per år, enligt en rapport från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE). Att screenas för lungcancer är dessutom något som nio av tio rökare och före detta rökare är positiva till, enligt en undersökning från Kantar Sifo.
Nu går Region Stockholm i bräschen och inleder ett pilotprojekt för screening av kvinnliga högriskpatienter. Vad händer sedan – följer de andra regionerna efter? Och hur stöttar vi primärvården på resan mot att screena fler och rädda liv? Detta och mycket mer kommer vi att diskutera på seminariet.

Medverkande:
Ebba Hallersjö Hult
, verksamhetsledare vid Nollvision cancer
Karin Liljelund
, vice ordförande i Lungcancerföreningen
Lina Nordquist
(L) ledamot i socialutskottet
Patrik Rossi
, chef för Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset
Vitali Grozman
, biträdande överläkare i thoraxradiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset

Samtalsledare: Karl-Johan Karlsson, AstraZeneca
Arrangör: AstraZeneca, Nollvision cancer, Lungcancerföreningen

Onsdagens program

Lokal: Tanken

Lokal: Verkstan

11.45-12.30
Framtiden är förnybar – trots motvind och myter

Varför vill alltfler prata om fossilfritt istället för förnybart? Och hur kommer det sig att vi fått en energidebatt som präglas av utbredd mytspridning och polarisering?
För 10 år sedan bildades organisationen 100% förnybart i Almedalen, och 2016 slöts en blocköverskridande energiöverenskommelse med ett mål om en 100% förnybar elproduktion till 2040. Vad har hänt under dessa 10 år och hur ser förutsättningarna ut för att nå målet? Välkommen till 100% förnybarts seminarium om framtiden för förnybart och mytbildningen i energidebatten. Vi passar samtidigt på att fira vårt 10-årsjubileum och lansera vår valkampanj.

Medverkande:
Anna Wolf
, tf vd för Power Circle
Isadora Wronski
, senior strateg på Greenpeace Nordic
Joakim Byström
, vd för Absolicon
Lorentz Tovatt
(MP) energipolitisk talesperson
Maria Röske
, ordförande i 100% förnybart
Tomas Kåberger
, forskningsprofessor vid Chalmers tekniska högskola
Åsa Elmqvist
, programansvarig elnät, vindkraft och solel vid Energiforsk

Samtalsledare: Anna-Carin Windahl, 100% förnybart
Arrangör: 100% förnybart

Här anmäler du dig till de digitala sändningarna!
Du kommer då att få länk till sändningarna utskickad. Observera att det inte går att anmäla sig och få en reserverad plats i Visby, utan att anmälan endast gäller dig som vill delta digitalt.

Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält

Någonting gick fel. Försök igen.

Tack för din anmälan! Vi kommer att skicka ut mer information och länk till sändning när det närmar sig.