För vår överlevnad - rent vatten och vaccin

26 januari 2021

Tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter – varför är det viktigt och hur får vi det att fungera?
Panelsamtal med fokus på tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar som balanserar såväl det regionala som nationella perspektivet och ger en röst åt politik och förvaltning av svensk hälso- och sjukvård, företag samt patienter som lever med svåra, ibland sällsynta, sjukdomar.

Program