Folkhälsodalen 2021

5-6 juli 2021

Under två dagar har vi fått ta del av samtal och diskussioner om svensk hälso- och sjukvård med bland annat Agneta Karlsson (generaldirektör TLV), Acko Ankarberg-Johansson (ordförande socialutskottet), Hans Hägglund(nationell Cancersamordnare), Sören Andersson (enhetschef Vaccinprogram Folkhälsomyndigheten), Anders Blanck (vd Läkemedelsindustriföreningen) och Christine Cars Ingels (generalsekreterare Riksförbundet Hjärt-Lung).

Program

Hur får vi fart på strokeprevention efter pandemin?

Hur får vi fart på strokeprevention efter pandemin? Ett seminarium om hur nya forskningsresultat, ny teknik och nya finansieringsmodeller kan användas för att upptäcka och behandla förmaksflimmer – innan det leder till stroke. Medv... Läs mer

Urinblåsecancer – varje dag räknas!

Urinblåsecancer – varje dag räknas!Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Om den behandlas i tid är prognosen oftast god, men långa ledtider från remiss till operation försämrar prognosen för patienten. Varf... Läs mer

Hur når nya moderna läkemedel patienter?

Hur når nya moderna läkemedel patienter?Drivkraften till medicinska innovationer/nya moderna läkemedel är att få möjlighet att hjälpa patienter. Flera aktörer är med och samverkar för att tillgängliggöra nya innovativa behandlingar, ... Läs mer

Alzheimers sjukdom – en utmaning för Sverige

Alzheimer är en allvarlig sjukdom, den främsta orsaken till demens och leder till förtida död. Många har levt med sjukdomen i 15–20 år innan diagnosen ställs. Varför har vi inte mer kunskap om en av vår tids största folksjukdomar? Va... Läs mer

Världsbäst på e-hälsa 2025 – fyra år kvar

Världsbäst på e-hälsa 2025 – fyra år kvarTillgång till hälso- och sjukvård ska vara möjlig i hela landet utan att patienten ska behöva ha någon kunskap om sjukvårdens olika organisatoriska struktur. Hur får vi in innovativa entrepren... Läs mer