Folkhälsodalen 2020

31 augusti 2020 - 1 september 2020

Ett virus tvingade Almedalen att stänga. Det är tråkigt på alla sätt och vis, men ur ett perspektiv kanske bra. Covid-19 med dess samhälleliga biverkningar sätter fingret på och aktualiserar en av det svenska samhällets största utmaningar – Hur ska sjukvården kunna möta behoven hos alla som behöver den? Vi kände att det samtalet och den debatten måste fortsätta.

Därför öppnade vi en helt ny version av vår sjukvårdspolitiska mötesplats Folkhälsodalen. Inte i Visby. Utan i Stockholm. Och digitalt.

Program

Vem drabbas värst - patient eller personal?

Vem drabbas värst - patient eller personal? Covid19 har grävt djupt i samhällets och sjukvårdens ekonomiska resurser, men pandemin har också satt sina spår i form av att sjukvårdspersonalens egna resurser i form av stress, kort nattvi... Läs mer

Forum för Health Policys patientpris delas ut

Forum för Health Policys patientpris delas ut Prisutdelare:Peter Graf, ordförande, Forum för Health PolicyCatharina Barkman, project director, Forum för Health PolicyPristagare:Anna Denholm Hessel, verksamhetschef, överläkareEmma Jo... Läs mer