9 november genomfördes Folkhälsodalen!

Nu kan du se samtliga seminarium på vår playkanal!

Program

Vem vill jobba med precisionsmedicin?

Införandet av precisionsmedicin i svensk rutinsjukvård kräver helt nya kompetenser.När avancerad diagnostik och behandling ska användas behövs också personal som kan hantera nya verktyg och möjligheter. Kompetens för att bedriva klin... Läs mer

Mod, tillit och kraft

Under pandemin såg vi en sällan skådad samling kring ett enda mål - att stoppa smittspridningen av Covid-19 och på snabbast möjliga tid få fram vacciner. Pandemin var en tragedi på många sätt, men det har också blivit ett kraftfullt ... Läs mer

Cancerrehabilitering – varför är det så svårt?

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering behöver omsättas i praktisk handling på bred front inom cancervården, i konkreta rutiner och arbetssätt. Då skulle cancerrehabiliteringen kunna komma in i ett tidigt skede i pati... Läs mer

Folk dör ju!

Hur ökar vi fokus på den främsta dödsorsaken – hjärt-kärlsjukdom? Hjärt-kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i Sverige och i övriga Europa. Trots det har andra vårdområden högre prioritet både nationellt och på EU-nivå. Dödligheten... Läs mer

Life science as a political vision?

Life science är ett brett begrepp som bland annat innefattar produkter och metoder för att bibehålla en god hälsa, eller för behandling av sjukdomar.Sverige har en stark ställning internationellt med en historik av forskning och utve... Läs mer

Hur får vi en obesitasvård i världsklass?

Aldrig har förutsättningarna på en verklig satsning på obesitasvården varit bättre än nu. Med nationella riktlinjer, snabbt växande ny kunskap kring sjukdomen och många nya behandlingsmöjligheter finns det fantastiska förutsättningar... Läs mer