Pre Folkhälsodalen

21 april 2021

Under en heldag fick vi på olika sätt tillsammans med bland andra Göran Hägglund, Karin Båtelson, Ulf Kristersson och Kim Nilke Nordlund diskutera viktiga framtidsfrågor för svensk hälso- och sjukvård.

Samtliga seminarier finns nu tillgängliga att titta på i efterhand!


Program