Pre Folkhälsodalen

21:a april 2021

Under en heldag fick vi på olika sätt tillsammans med bland andra Göran Hägglund, Karin Båtelson, Ulf Kristersson och Kim Nilke Nordlund diskutera viktiga framtidsfrågor för svensk hälso- och sjukvård.

Samtliga seminarier finns nu tillgängliga att titta på i efterhand!


Program