Effektivare omvärldsbevakning med AI:
Arty Hälsa är branschens smarta omvärldsbevakare

Om du är intresserad och vill veta mer om Arty Hälsa, kontakta fredrik.larsson@reformklubben.com

Medverkande:

• Karin Carlsson, teknikchef Reform Society

• Magnus Lejelöv sakkunnig Policy Lif

• Patrik Sundström Head of Digital Health SKR

• Peter Leander kommunikationschef Lif

• Petter Odmark, analyschef Reform Society (moderator)

12.00 Välkommen – kort introduktion – Arty Hälsa vad är det?
Petter Odmark, anlyschef på Reform Society

12.05 Arty Hälsa – varför har Lif behov av en artificiell omvärldsbevakare?
Peter Leander, kommunkationschef Lif

12.10 Gemensam reflektion

12.15 Hur hjälper Arty Hälsa mig i vardagen – blev det som vi tänkt?
Magnus Lejelöf, sakkunnig Policy Lif

12.20 Gemensam reflektion

12.25 Kort reflektion – används liknande verktyg inom hälso- och sjukvården?
Patrik Sundströn, Head of Digital Health , SKR

12.30 Gemensam reflektion

12.35 Artificial Intelligence – din nya digitala medhjälpare vad är det och hur fungerar det?
Karin Carlsson, teknikchef på Reform Society

12.45 Avslutande panelsamtal

Arrangörer: Reform Society & Lif