Hur löser staten finansieringen med en stor vårdskuld i botten – vems är uppdraget?

Det förs en debatt om att den arbetslöshet och ekonomisk recession som riskerar att orsakas av de insatser som görs i syfte att kontrollera covid-19 pandemin, kan få stora negativa konsekvenser för folkhälsan. Antagligen får vi mer direkta konsekvenser för liv och hälsa eftersom de resurser vi lagt på pandemin är resurser som troligen inte kommer kunna läggas på hälso- och sjukvård.

Paneldeltagare:
Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna, första vice ordförande Sveriges läkarförbund
Fredrik Olovsson (S), Riksdagen
Elisabeth Svantesson (M), Riksdagen
Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
Moderator: Petter Odmark, analyschef Re-Think

Arrangör: Reformklubben

Tillbaka till Folkhälsodalen Play