Hur får vi klinisk forskning att bli en del av vardagskompetensen?

Vården ska inte bara fungera och hjälpligt komma ikapp efter coronapandemin, vi måste även ta höjd för att även förbereda den svenska vården på att återta och leda utvecklingen inom life-science. Sjukvården måste aktivt bidra till samhällsutveckling och hälsa. Klinisk forskning behöver därför breddas och bedrivas på fler ställen.

Sjukvården ska vara en aktiv forskningsmiljö vilket i vardagen är viktigt för det kritiska granskandet av vårdens innehåll för att driva utvecklingen framåt. Coronapandemin är ett tydligt exempel på behovet av goda förutsättningar för forskning och innovation; nya sjukdomar kräver kunskap och vana att värdera data och bedriva forskning, vilket kan attrahera vårdpersonal med forskningskompetens.

Paneldeltagare:
Bengt von Zur-Muhlen, överläkare, docent, dubbelspecialist i medicinska njursjukdomar och invärtesmedicin, transplantationsmedicinare
Tina Crafoord, ordförande i Läkarförbundets chefsförening
Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbottens län
Berkeley Vincent, vd Janssen
Moderator: Malin Parkler, ordförande LIF

Arrangör: Reformklubben

Tillbaka till Folkhälsodalen Play