Avslutning - hur behåller, och utvecklar vi den förändringskraft pandemin har gett oss?

Det finns en enorm förändringskraft i den kris vi nu går igenom. Den öppnar möjligheter för sjukvården att arbeta radikalt annorlunda. Vi har också sett en sjukvård som har visat prov på stor anpassningsförmåga och kreativitet för att lösa de utmaningar som den ställts inför - både i stort och smått. Hur tar vi tillvara på den stora förändringskraft som släppts lös när pandemin är över?

Paneldeltagare:
Henrik Brehmer, Chief Strategy and Public Affairs Officer Capio
Ylva Sandström, ordförande distriktsläkarföreningen Stockholm
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro
Anders Blanck, vd LIF
Moderator: Petter Odmark, analyschef Re-Think

Arrangör: Reformklubben