Befria patienter och profession från gränserna

Större inflytande för vårdprofessioner och patienter. Vårdprofessionerna behöver stärkas genom ökat handlingsutrymme, ökat stöd och mindre byråkrati. Detta handlings­utrymme bör även riktas till patienterna, med personcentrerad vård och ökat patientinflytande, menar universitetslektor och docent Louise Bringselius. Kan vi komma ett steg närmare målet genom en ökad statlig styrning av hälso- och sjukvården?

Medverkande:
Dag Larsson, (S) ledamot i socialutskottet
Johan Hultberg, (M) ledamot i socialutskottet
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna
Kim Nilke Nordlund, generalsekreterare på Unga Reumatiker
Louise Bringselius, tidigare forskningsledare i regeringens utredning Tillitsdelegationen, universitetslektor, docent, fil.dr
Maria Prigorowsky, samhällschef på Hjärnfonden
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Sjukhusläkarna