Hur får vi fart på strokeprevention efter pandemin?

Ett seminarium om hur nya forskningsresultat, ny teknik och nya finansieringsmodeller kan användas för att upptäcka och behandla förmaksflimmer – innan det leder till stroke.

Medverkande:
Christer Jonsson (C) regionråd i Region Kalmar och ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation
Christine Cars Ingels, generalsekreterare i Riksförbundet Hjärt-Lung
Daniel Forslund (L) regionråd i Region Stockholm och ordförande i beredningen för digitalisering vid SKR
Emma Svennberg, medicine doktor vid Karolinska institutet, presenterar de nya resultaten från den världsledande screeningstudien STROKESTOP
Fredrik Söder, CEO på Health Integrator, talar om hur man kan finansiera preventiva insatser, med utgångspunkt i hälsoobligationen för att förebygga diabetes i Region Stockholm
Håkan Linnarsson (S) oppositionsregionråd i Västra Götalandsregionen
Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland, berättar om informationsdriven vård och hur man med hjälp av riskfaktorer kan identifiera patienter med hög risk för stroke
Mikaela Waltersson (M) finansregionråd i Region Halland

Moderator: Tobias Nilsson, biträdande sjukhusdirektör för sjukhusen i Västra Götalandsregionen
Arrangör: Bristol Myers Squibb & Pfizer