Vad är egentligen cell- och genterapier? Vad är ATMP? Vad betyder det för patienten att behandlas en enda gång? Hur går vi från utredning av nya modeller för utvärdering och betalning till realisering av värdet för patienten på sjukhuset? Vilken roll har tjänstemän och politiker i praktiken för att innovationer ska nå patienten? Hur kan samverkan leda till snabbare introduktioner av nya behandlingar? I dagens livepodd möts de olika perspektiven från patient och behandlande läkare till tjänstemän och politiker.

Medverkande:
Anna Alassaad, koordinator regionsamverkan och projektledare, TLV
Kristina Sonnevi, tf verksamhetschef vid Karolinska Comprehensive Cancer Center, ME Hematologi, medlem i SWECARNET
Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet
Malin Sjöberg Högrell (L) regionråd och ordförande Sjukhusstyrelsen i Uppsala

Moderator: Anna Johansson, senior manager corporate affairs
Arrangör: Bristol Myers Squibb