Är sjukvård och regioner redo för de nya möjligheterna vad gäller diagnostisering som inom en snar framtid finns tillgängliga?
Ny teknik, som till exempel blodmarkörer, vilka projekt pågår? Hur påverkar det möjligheterna till bättre vård och utfall, både nu och i framtiden? Vi vill belysa vad som kan behöva förändras i dagens sjukvårdsstruktur givet den kunskap vi har idag och den som kan bli verklighet inom en snar framtid. Har vi rätt kunskap inom primärvården för att snabbt diagnostisera? Finns det någon specialistvård att remittera till? Har vi rätt kompetens?
Frågorna är många och svaren är få – men för personer som drabbats av Alzheimers sjukdom är det en fråga om tid!

Medverkande:
Acko Ankarberg (KD) sjukvårdsminister
Anders Gustavsson, hälsoekonom, medicine doktor samt affilierad forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid sektionen för neurogeriatrik vid Karolinska Institutet och partner vid Quantify Research
Johan Hultberg (M) ledamot i socialutskottet
Mattias Fredricson, enhetschef vid avdelningen för kunskapsstyrningen inom hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen
Moa Wibom, Silvialäkare, överläkare och enhetschef vid enheten för kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: BioArctic