Det är en fråga om liv – patienter behöver få snabbare tillgång till nya innovativa behandlingar

Dagens system för utvärdering och införande av nya läkemedel begränsar svenska patienters tillgång till nya behandlingar. Konsekvensen av dagens system är att färre läkemedel passar i systemet eller prioriteras för utvärdering. Detta minskar behandlingsvalen och riskerar att skapa en ökad ojämlikhet. Varför finns det skillnader mellan sjukhusläkemedel och läkemedel inom förmånen, och hur påverkar de patienters möjlighet till snabb access?

Medverkande:
Anders Blanck, vd LIF
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten
Camilla Waltersson Grönvall, sjukvårdspolitisk talesperson, (M) samt ledamot i socialutskottet
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna
Veronika Lindberg, kanslichef Storstockholms Diabetesförening
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Bristol Myers Squibb