Antibiotikaresistens AMR – den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö
Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de största hoten mot global hälsa och livsmedelssäkerhet. Bakterier bryr sig inte om nationsgränser och blir dessutom alltmer resistenta mot ett av våra främsta läkemedel – antibiotikan! Alla har en roll att spela i kampen mot AMR, allt från läkemedelsindustrin till politiker och allmänheten. Alla kan bidra genom att bara ta antibiotika när det verkligen behövs, hålla sig uppdaterad med vaccinationer, och alltid ta antibiotika exakt som den förskrivits.
Det svenska arbetet i STRAMA-samverkan mot antibiotikaresistens, är och har varit mycket framgångsrikt i att förhindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier.
Forskning är nyckeln i arbetet mot antibiotikaresistens, för att säkra världens tillgång till effektiva läkemedel behövs stora resurser för forskning och innovation, breda globala samarbeten och tydligt ledarskap.
Frågorna vi diskuterar är: Hur kan vi alla ta ett större ansvar i arbetet mot antibiotikaresistens och hur får vi fram nya antibiotika?

Medverkande:
Göran Hägglund, tidigare socialminister
Jakob Forssmed (KD) socialminister
Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid intuitionen för medicinska vetenskaper, ReAct vid Uppsala universitet

Arrangör: Reform Society