Hur löser staten finansieringen med en stor vårdskuld i botten – vems är uppdraget?

Det förs en debatt om att den arbetslöshet och ekonomisk recession som riskerar att orsakas av de insatser som görs i syfte att kontrollera covid-19 pandemin, kan få stora negativa konsekvenser för folkhälsan. Antagligen får vi mer direkta konsekvenser för liv och hälsa eftersom de resurser vi lagt på pandemin är resurser som troligen inte kommer kunna läggas på hälso- och sjukvård.