Forum för Health Policys patientpris delas ut

Prisutdelare:
Peter Graf, ordförande, Forum för Health Policy
Catharina Barkman, project director, Forum för Health Policy
Pristagare:
Anna Denholm Hessel, verksamhetschef, överläkare
Emma Johansson, sjuksköterska
Jessica Dahlin, patient