Blodcancerförbundet är övertygade om att ett utökat patientinflytande på systemnivå skulle höja kvaliteten på svensk sjukvård. De erfarenheter och kunskaper som patientorganisationerna – och patienter med expertkunskap – besitter tas idag inte tillvara när nya läkemedel ska utvärderas och införas. Sverige kan lära av andra länder, t ex England, där ett reellt patientinflytande bidragit till utvecklingen av sjukvården och en snabbare introduktion av nya läkemedel. Detta har räddat både människoliv och minskat lidandet för svårt sjuka cancerpatienter.

Medverkande:
Anders Blanck, vd för Lif - de forskande läkemedelsföretagen
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
Jonathan Lind Martinsson, enhetschef vid avdelningen för värdebaserad prissättning på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Blodcancerförbundet