Regeringen har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och föreslå målvärden för antalet vårdplatser och en genomsnittlig beläggningsgrad för intensivvården. Vad krävs för att slå fast dessa värden och skapa en hållbar verksamhet som möter behoven – inte bara i form av en robust och uthållig intensivvård utan också i form av en operationsverksamhet som kan verka på toppen av sin förmåga.

Medverkande:
Bengt Cederlund, registerhållare för Svenskt Perioperativt Register (SPOR)
Maja Ewert, ordförande i Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI)
Thomas Lindén, chef vid avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen

Samtalsledare: Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna
Arrangör: Sjukhusläkarna