Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och Europa men får begränsat med utrymme i hälso- och sjukvårdsdebatten. Andra vårdområden har historiskt haft betydligt högre prioritet både nationellt och på EU-nivå.
I modern tid har dödligheten minskat i hög takt men på senare år har förbättringstakten avtagit och det är hög tid att lyfta frågan högre upp på den politiska agendan såväl i Sverige som i EU.
Våren 2023 tar Sverige över ordförandeklubban i EU:s ministerråd. Hur kan vi på bästa sätt använda ordförandeskapet till att öka medvetenheten, höja kunskapen och bidra till förändring både nationellt och på den europeiska arenan?

Medverkande:
Anders Åkesson
, ordförande i Riksförbundet HjärtLung
Christine Lorne
(C) ordförande för Folkhälsoberedningen i Region Stockholm
Lotta Liljelund
, chef över public affairs hos Novartis samt sakkunnig i EU-frågor inom Läkemedelsindustriföreningen, Lif
Peter Vasko
, kardiolog vid Universitetssjukhuset i Linköping och registerhållare för Rikssvikt
Ulrika Jörgensen
(M) riksdagsledamot

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Novartis