Hur kan vi vaccinera mot influensa under covid-19?

Till hösten riskerar Influensa och COVID-19 att drabba oss på samma gång. Hur ska vi lyckas skydda riskgrupperna mot både COVID-19 och influensa. Samtalet kommer också handla om att nå WHOs mål för vaccinationstäckning och vilka åtgärder som behöver göras.

Paneldeltagare:
Sören Andersson, enhetschef vaccinationsprogram Folkhälsomyndigheten
Christina Tallberg, PRO
Inger Ros, Riksförbundet Hjärt o Lung
Barbro Westerholm (L), Riksdagen
Acko Ankarberg Johansson (KD), Riksdagen
Talla Alkurdi (S), Region Stockholm
Moderator:
Henrik Hammar

Arrangör: Sanofi