I dag lever vi i ett samhälle som inte ser till hjärnans bästa. Vilket alltför många är smärtsamt medvetna om. Lyssna till varför Hjärnfonden har påbörjat arbetet med en nationell plan för hjärnan, med målet att regeringen beslutar om en plan så snart som möjligt. Ta del av Hjärnfondens förslag som spänner över skola, arbetsliv, drabbade och anhöriga, forskning, samhällsplanering samt hälso- och sjukvård.

Medverkande:
Acko Ankarberg
, (KD) ordförande i socialutskottet
Ing-Marie Wieselgren
, specialistläkare i psykiatri samt ordförande i nationella arbetsgruppen för en svensk Hjärnplan
Kristina Niemi
, kanslichef på Neuro
Matz Nilsson
, ordförande i Sveriges Skolledarförbund

Samtalsledare:
Maria Prigorowsky
, ansvarig public affairs på Hjärnfonden
Arrangör: Hjärnfonden