Insulin 100 år – var står vi idag och hur ser framtiden ut?
Ett seminarium inriktat på forskning och utveckling, som tar avstamp i historien och fastslår värdet av insulin år 2021. Vi diskuterar hur diabetesvården ser ut idag och vad som behöver hända i framtiden.
1921 upptäcktes insulin och har sedan dess varit en hörnsten i behandlingen av både typ-1 och typ-2 diabetes. Sedan 1920-talet har den industriella utvecklingen av insulin fortsatt och idag har vi moderna och individanpassade insulinbehandlingar. Vi kommer under seminariet diskutera insulinets roll i dagens diabetesvård? Vad står svensk diabetesvård inför för utmaningar? Hur kan vi tillsammans förbättra vården för personer med typ-1 och typ-2 diabetes?

Ladda ner presentationen här

Medverkande:
Barbro Westerholm (L) ledamot i socialutskottet
Björn Ehlin, ordförande i Diabetesförbundet
Emma Henriksson, ordförande i Storstockholms Diabetesförening
Johan Hultberg (M) ledamot socialutskottet
Gilbert Tribo, regionråd i Skåne
Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för Allmänmedicin
Magnus Löndahl, ordförande Svensk förening för Diabetologi

Moderator: Henrik Hammar
Arrangör: Sanofi