Hur får vi klinisk forskning att bli en del av vardagskompetensen?

Vården ska inte bara fungera och hjälpligt komma ikapp efter coronapandemin, vi måste även ta höjd för att även förbereda den svenska vården på att återta och leda utvecklingen inom life-science. Sjukvården måste aktivt bidra till samhällsutveckling och hälsa. Klinisk forskning behöver därför breddas och bedrivas på fler ställen.