Ökande digitalisering, automatisering och globalisering av verksamheterna medför en snabb förändring av kompetenskraven. I Sveriges life science-strategi säger regeringen att "kompetensförsörjningen för life science-företag och offentlig sektor måste säkerställas för att Sverige ska kunna hävda sig som en ledande life science-nation."
Vägen dit verkar vara lång och frågan är om vi verkligen har förstått vilken omställning vi står inför? Hur löser vi denna ytterst primära knut utifrån ett forsknings-, professions-, och patientperspektiv? Det ska dagens samtal handla om.

Medverkande:
Anders Blanck, vd för Lif
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
Karin Båtelson
, ordförande i Sjukhusläkarna
Mattias Millbro, ordförande i Neuro Ung Med MS

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Lif