De flesta som drabbas av depression, går deprimerade alldeles för länge. Fördomar och stigmatisering av psykisk sjukdom bidrar till att många inte vågar eller vill söka hjälp. De som söker vård möter en ofta pressad primärvård med köer, tidsbrist och bristfällig uppföljning. Och ungefär en tredjedel av alla som drabbas av depression kommer inte att svara alls på två eller tre behandlingsförsök.

Så frågan är: hur går vi vidare för att se till att rätt vård och stöd når rätt patient i rätt tid?
Vi behöver en kunskapshöjning, framför allt inom primärvården men även inom psykiatrin, för att bättre fånga upp de personer som behöver hjälp. Depression är inte ett tillstånd, utan det finns flera olika typer av depressionssjukdomar som kan kräva olika typer av behandlingar. Trots det inleds i stort sett alltid behandlingen idag med samma typ av läkemedel eller samma typ av psykoterapeutiska metoder. Det skulle kunna vara en anledning till att så få blir bättre vid ett första behandlingsförsök. Glappet mellan det vi vet att vi borde göra, utifrån aktuell forskning om depression, och det vi faktiskt gör måste minska.

Se gärna vårt tidigare seminarium om psykisk sjukdom:
https://bit.ly/3BpdpIB

Medverkande:
Barbro Hejdenberg Ronsten
, ordförande i Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH
Ing-Marie Wieselgren
, specialistläkare i psykiatri samt projektchef Uppdrag psykisk hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Susanne Nordling
(MP), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning i Region Stockholm

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen