Läkare som chefer - en självklarhet efter pandemin?

Antalet chefer inom sjukvården ökar – samtidigt minskar andelen chefer som är läkare och vi ser även en minskning av läkare på högre strategiska chefsnivåer. Vi vet att det är viktigt för sjukvården att högre medicinsk kompetens finns bland de som leder den. Hur kan vi tillvarata erfarenheterna från pandemin – när professionen fått ökat ansvarstagande och manöverutrymme? Vad kan vi lära av andra länder som exempelvis Danmark, där läkare är en självklar del av den högsta ledningen?

Paneldeltagare:
Tina Crafoord, ordförande Läkarförbundets chefsförening
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm
Britta Wallgren, chef för Capio Sverige
Sara Banegas, verksamhetschef på Ekerö vårdcentral
Moderator:
Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna

Arrangör: Sjukhusläkarna och Sveriges läkarförbunds Chefsförening