Läkemedelsförsörjningen ur ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv – vad kan vi lära av corona?

Riksrevisionen konstaterade redan 2018 att regeringen och ansvariga myndigheter inte har skapat tillräckliga förutsättningar för en väl fungerande livsmedels- och läkemedelsförsörjning i händelse av kris. Bland annat behövdes det tydligare mål och ansvarsfördelning, men vad har hänt?

Paneldeltagare:
Åsa Manelius, Astra Zeneca
Maria Palmetun Ekbäck, ordförande LOK
Bengt Mattsson, sakkunnig, policyfrågor, LIF
Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna
Pia Steensland (KD), riksdagsledamot, verksam i socialutskottet, Docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap Karolinska Institutet
Moderator: Anders Blanck, styrelseledamot i Efpia samt vd LIF

Arrangör: Reformklubben