Så får Sverige fler företagsinriktade kliniska läkemedelsprövningar

Medicinsk forskning och läkemedelsutveckling är ett ständigt sökande efter ny kunskap för att förbättra folkhälsan genom att ge patienter bättre behandling. Tillsammans med akademin och hälso- och sjukvården säkerställer läkemedelsföretagen att vetenskapliga landvinningar når ända fram till patienterna i form av nya läkemedel. Det sker i ett internationellt, nära och transparent samarbete mellan forskare, vårdpersonal, patienter, sjukvårdshuvudmän och forskande läkemedelsföretag.
Ska antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar öka behöver varje aktör goda förutsättningar för att genomföra sin del av arbetet. Det kräver samarbete mellan staten, SKR och regionerna samt branschföreningarna inom Life Science. Många av de pusselbitar som behövs för att lyckas finns redan idag men de behöver stärkas och pusslet behöver läggas för att skapa en helhet.
Seminariet samlar personer som håller i dessa pusselbitar och vilka gemensamt kan lägga dem på rätt plats för att Sverige ska få fler företagsinitierade kliniska prövningar.

Medverkande:
Frida Lundmark, life Science-expert på Lif
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare och ansvarig för regeringens life science-kontor
Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer
Maria Wästfelt, chef Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet
Mia Frisk (KD) ordförande Region Jönköping och ordförande i beredningen för primärvård och äldreomsorg på SKR

Moderator: Nedjma Chaouche, journalist
Arrangör: Lif