Lungfibros – en ovanlig, dold och svår sjukdom, hur kan vi förbättra vardagen för personer med lungfibros?

Lungfibros är en irreversibel kronisk lungsjukdom som innebär att stel ärrvävnad ansamlas i lungorna. Vid en lungskada startar en naturlig sårläkningsprocess som avslutas när det skadade vävnaden är reparerad. Vid lungfibros avslutas aldrig processen vilket innebär att lungvävnad gradvis byts ut mot en fibrotisk ärrvävnad. Den sjukliga ökningen av bindväv gör att lungan struktureras om vilket försämrar syreupptaget och andningen försvåras avsevärt. Ökad kunskap om sjukdomen, tidig diagnostisering, behovet av processer och samverkan inom hälso- och sjukvården för en bättre vård och behandling för denna patientgrupp är frågor som vi resonerar kring vid detta seminarium.

Medverkande:
Monica Holmner, ordförande i Riksföreningen för systemisk skleros
Olle Setterberg, ordförande i IPF Sverige – patientförening för lungfibros
Petter Odmark, analyschef Reform Society
Sofia Ernestam, verksamhetschef vid (ASC) Akademiskt specialistcentrum för reumatologi
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Boehringer-Ingelheim