Obesitas – en fråga av vikt!
Dyrbara lärdomar om dålig tillgång till behandling

När Socialstyrelsen presenterade sin lista över de riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 fanns personer med ett BMI över 40 med. På listan fanns också personer med en kombination av olika sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Båda vanliga följdsjukdomar till obesitas. Hur säkerställer vi att de behandlingsmöjligheter mot obesitas som är möjliga används på ett jämlikt sätt?

Paneldeltagare:
Joanna Uddén, ledningsansvarig för Obesitascentrum
St Görans sjukhus, samt överläkare/Med Dr
Dag Larsson (S), Riksdagen
Marie Morell (M), regionråd i Region Östergötland
Jenny Vinglid, generalsekreterare Riksförbundet HOBS
Moderator: Johan Assarsson, Reformklubben

Arrangör: Novo Nordisk.