Det är ofta brist på blod i storstadsregionerna. Det är inte konstigt, eftersom Sverige genomför fler blodtransfusioner än många jämförbara länder. Detta är ett bekymmer när vi vill operera ifatt efter pandemin men också inför möjliga kriser och den beredskap som då behövs. Det finns en transfusionsstrategi framtagen av Svenska Blodalliansen som både innebär hushållning av blod och bättre patientkvalitet. Nu behöver transfusionsstrategin implementeras! Hur ska vi lyckas med det? Vad väntar vi på?

Medverkande:
Agneta Wikman, docent, överläkare i klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt representant Svenska Blodalliansen
Henrik Höjman, market access manager på Vifor Pharma
Ingrid Engström, kommunikatör vid Blodcentralen i Region Stockholm
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna
Patrik Nimberger Hansson, överläkare anestesi och intensiv­vård samt stabs­läkare vid Försvars­maktens högkvarter

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Vifor Pharma Nordiska AB