Pascal – djävulens verktyg, hinder och möjligheter för dosdispensering

Det finns blandande åsikter om det är bra eller dåligt att använda dosdispenserade läkemedel. Många tycker i grunden att dos är bra, såväl patienter som profession, men är dos patientsäkert med tanke på den tröghet som finns i systemet? En annan stor fråga är om det är ett effektivt ”verktyg”. Handhavandeproblematiken verkar mer bestå i ett arbetsmiljöproblem än ett hjälpmedel.

Medverkande:
Daniel Forslund, (L) ledamot i INERAS:s styrelse
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna
Linda Larsson, (S) ledamot i INERAS:s styrelse
Petter Odmark, analyschef på Reform Society
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Viatris