Patienter – profession – politiker
Kort kvintessens från dagens hälsopolitiska samtal

Paneldeltagare:
Petter Odmark, analyschef Re-Think
Elin Karlsson, andre vice ordförande Sjukhusläkarna
Kerstin Falck, Head Corporate Affairs Pfizer
Johan Assarsson, Reformklubben
Moderator: Cecilia Ungerstedt, affärsområdeschef hälsa Reformklubben