”Politikerna har ett ansvar för att nya effektiva behandlingar når patienterna snabbt, det borde vara en självklarhet – men finns verkligen den politiska viljan?”

Janssen har kartlagt processen från EMA-godkännande av ett nytt läkemedel fram till att patienter kan behandlas. Om Sverige ska komma i mål med ambitionen att vara en ledande life science-nation behöver nya effektiva behandlingar snabbare nå patienterna och vi måste våga testa medan vi kör. Hur går vi konkret framåt? Detta är en fortsättning på samtalet som inleddes vid Folkhälsodalen den 21 april och som grundades på en färsk rapport beställd av Janssen. Enligt rapporten tycks patienters tillgång till läkemedel inte ligga i våra folkvalda politikers intresse – stämmer det?

Medverkande:
Anna- Lena Danielsson (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i region Västerbotten
Camilla Waltersson Grönvall (M) socialpolitisk talesperson samt ledamot i socialutskottet
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare
Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer
Maria Arroyo, samhällspolitisk chef på Janssen
Marie Morell (M) ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation
Nasim Farokhnia, överläkare, Sverigechef Mindler och ordförande i Läkarförbundets eHälsoläkarförening

Moderator: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen