Prisutdelning – Apotekarsocietetens pris för bästa patientinformation

Apotekarsocieteten delar årligen ut pris för Bästa patientinformation, ett pris som lyfter fram olika goda exempel på bra patientinformation och stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna. Priset syftar till att höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort. I år delas priset ut till Läkemedelsföretaget Biogen Sverige med motiveringen:
”En hemsida med information om den ovanliga genetiska sjukdomen Spinal Muskelatrofi (SMA) som skapar konkret nytta för patient, vård, anhöriga och samhälle. Med togetherinsma.se ges viktig kunskap och delaktighet kring en svår och ovanlig sjukdom. Då sjukdomen är relativt ovanlig och kunskap saknas om sjukdomen så tjänar informationen på hemsidan ett viktigt syfte. Hemsidan ger också föräldrar och barn med SMA hopp genom att det är lätt att finna kontakt med patientorganisation/er för att nå andra i liknande situation”

Medverkande:
Elin Karlsson, Apotekarsocieteten och vice ordförande i Sjukhusläkarna
Gabriella Brunlid, head of corporate affairs public affairs & patient relations, Biogen Sverige
Krister Sandström, country manager, Biogen Sverige
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Apotekarsocieteten, Sektionen för läkemedelsinformation – en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner