"För vår överlevnad – rent vatten och vaccin"

– Richard Bergström nationell vaccinsamordnare och andra namnkunniga personer samtalar om vaccin som en del i folkhälsoarbetet

Efter rent vatten är vaccin det som gjort mest för att förhindra sjukdomar i världen. Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade. Insatser för att förebygga smittspridning är en del av folkhälsoarbetet, där utgör vaccin en viktig del.

I dessa tider av pandemi är det viktigare än någonsin att alla arbetar mot samma mål för att bibehålla och öka en god folkhälsa. Pandemin har visat att det verkligen går att finna snabba och säkra lösningar när alla gemensamt arbetar mot samma mål. Vad kan vi dra för lärdomar av corona ur ett nationellt, professionellt och industriellt perspektiv?

Talare:

  • Bengt Mattson, sakkunnig policy på LIF
  • Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson för (M) samt ledamot i Socialutskottet
  • Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna samt vice ordförande i Läkarförbundet
  • Kerstin Falck, Head Corporate Affairs & Patient Health Impact, Pifzer
  • Richard Bergström, nationell vaccinsamordnare

Samtalsledare: Petter Odmark, analyschef Reform Society