Samtal om en rapport - vägen till en bättre arbetsmiljö

Paneldeltagare:
Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor
Carina Lindfeldt, avdelningschef Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv
Lena Bjurner, generalsekreterare och vd Sveriges HR Förening
Gunnar Sundqvist, utredare SKR
Moderator: Laura Hartman, rapportförfattare

Arrangör: Sveriges Företagshälsor