Sveriges medborgare står i vårdköer och personalen är utmattad. 21 regioner verkar behålla sitt grepp om självstyret och sina egna medborgare, trots oacceptabla väntetider. Vi har 70 veckors väntan på en ny höftled i Sverige medan det i Danmark är två till tre veckors väntan. Danmark har ett annat system och en patienträttighetslagstiftning med skarpa krav. Hur går det till egentligen och kan några av deras lösningar vara något för oss?

Medverkande:
Anna Nergårdh, tidigare utredare av ”Samordnad utveckling för god och nära vård”
Gunilla Gunnarsson, ordförande i Tillgänglighetsdelegationen
Marianne Brehmer, överläkare, docent, tidigare klinikchef på Århus universitetssjukhus i Danmark

Moderator: Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna
Arrangör: Sjukhusläkarna