Stress – Ska postnumret få avgöra vilken vård och rehabilitering vi får?

Hjärnfondens reformförslag diskuteras med politiker och primärvård.

Hjärnfondens reformförslag: https://www.hjarnfonden.se/en-vitbok-for-ett-hallbart-arbetsliv/

Medverkande:
Elin Lindsäter, legitimerad psykolog och medicine doktor vid Gustavsbergs Vårdcentral
Gunilla Druve Jansson, (C) ordförande i Östra hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR
Karin Rågsjö, (V) ledamot i socialutskottet
Moderator: Maria Prigorowsky, samhällschef på Hjärnfonden

Arrangör: Hjärnfonden