Tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter – varför är det viktigt och hur får vi det att fungera?

Panelsamtal med fokus på tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar som balanserar såväl det regionala som nationella perspektivet och ger en röst åt politik och förvaltning av svensk hälso- och sjukvård, företag samt patienter som lever med svåra, ibland sällsynta, sjukdomar. Även tillgängliggörandets betydelse för Sverige som life science-nation lyfts. Samtalet byggs utifrån den röda tråden i hur dagens modell ser ut – från forskning, godkännande, marknad och tillgängliggörande för patienter – och hur innovation i samverkan är en framgångsfaktor.

Paneldeltagare:
Anna-Lena Danielsson (S), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Region Västerbotten
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro län
Kenneth Lång, ordförande FAMY Norrbotten (deltar digitalt)
Dag Larsson, senior sakkunnig, LIF
Jenni Nordborg, regeringens Nationella Life-Science Samordnare
Moderator: Elham Pourazar, strateg, innovation & partnerskap, FOU-staben Region Västerbotten

Arrangör: Region Västerbotten