Urinblåsecancer – varje dag räknas!
Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Om den behandlas i tid är prognosen oftast god, men långa ledtider från remiss till operation försämrar prognosen för patienten. Varför är det så viktigt att dessa patienter hittas och behandlas tidigt och hur kan man involvera primärvården mer? Dagens samtal fokuserar på goda exempel och vad som behöver göras för att fler ska ta efter – till nytta för alla.

Medverkande:
Charlotte Bygdemo, ordförande i ILCO – Tarm- uro och stomiförbundet
Jesper Swärd, överläkare och sektionschef vid urologen på Uddevalla sjukhus
Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin samt ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen
Marie Morell (M) regionråd i Östergötland
Petter Kollberg, överläkare vid Helsingborgs lasarett
Rachel De Basso (S) regionråd och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Moderator: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Merck - Pfizer - ILCO