Vad behövs för att förverkliga Folkhälsomyndighetens förslag om att införa ett vaccinationsprogram för äldre?

2016 lämnade Folkhälsomyndigheten in ett förslag till regeringen om att införa särskilda vaccinationsprogram mot fyra sjukdomar: Hepatit B, influensa, pneumokocksjukdom och tuberkulos. Bland annat ansåg Folkhälsomyndigheten att alla riskgrupper som i dag rekommenderas influensavaccination bör ingå i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram mot influensa, däribland personer över 65 år, något som regeringen hittills inte svarat på.

Paneldeltagare:
Göran Stiernstedt, infektionsläkare, docent, ledamot i Coronakommissionen
Sofia Nilsson (C), Riksdagen
Thony Björk, expert i läkemedelsfrågor SPF
Jonas Vikman, expert, läkemedel och vacciner, LIF
Per Öhlén, chef Sanofi Pasteur Norra Europa
Moderator: Mats Eriksson, Reformklubben

Arrangör: Reformklubben