Varför nöja sig med medelmåttig och ojämlik diabetesvård?

Har svensk diabetesvård bristande ambitioner? Kan mer göras för en bättre diabetesvård och i så fall vad? En ny analys som Sanofi genomfört tyder på att det finns brister. Frågan är vilka ambitioner professionen och politiken har?

Paneldeltagare:
Anders Henriksson (S), SKR
Marie Morell (M), ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation
David Nathanson, KI
Magnus Isacson, SFAM
Anders Ekholm, SSDF
Thomas Löfvenius, Diabetesförbundet
Petter Odmark, analyschef Re-Think
Moderator:
Henrik Hammar

Arrangör: Sanofi