Världsbäst på e-hälsa 2025 – fyra år kvar
Tillgång till hälso- och sjukvård ska vara möjlig i hela landet utan att patienten ska behöva ha någon kunskap om sjukvårdens olika organisatoriska struktur. Hur får vi in innovativa entreprenörer och privata vårdgivare som partners i arbetet med att förverkliga visionen? Precis som patienten behöver privata vårdgivare innovationsfrämjande valfrihet i fråga om tekniska förutsättningar för exempelvis vilka journalsystem och stödsystem som ska användas. Utgångspunkten i dagens samtal är patienten, där målet är att varje patient utifrån sina individuella behov ska kunna få skräddarsydd hjälp av högsta möjliga kvalitet.

Medverkande:
Daniel Forslund, (L) regionråd i Stockholm
Daniel Olsson, CIO vid Capio
Mikael Johansson, (M) regionstyrelsens ordförande i Kronoberg
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Capio