Vem bär ansvar för att nya innovativa behandlingar tillgängliggörs – tjänstemän eller politiker?

Janssen har kartlagt processen från EMA-godkännande av ett nytt läkemedel fram till att patienter kan behandlas. Kartläggningen visar att läkemedel verkar vara en ickefråga för våra regionala folkvalda. Detta sätt att styra, eller rättare sagt brist på politisk styrning, utmanar och kanske till och med motverkar möjligheten för regeringen i ambitionen att Sverige ska bli en stark Life Science-nation. Och inte minst, Sveriges patienter får inte snabb tillgång till de senaste behandlingsalternativen. Är det verkligen så vi önskar att det ska vara?

Medverkande:
Anna-Lena Danielsson, (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten
Christer Jonsson, (C) regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i Region Kalmar
Freddie Henriksson, Market Access & Government Affairs Lead Janssen
Tina Crafoord, ordförande i Läkarförbundets chefsförening
Mats Eriksson, (M) tidigare ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Janssen