Vem drabbas värst - patient eller personal?

Covid19 har grävt djupt i samhällets och sjukvårdens ekonomiska resurser, men pandemin har också satt sina spår i form av att sjukvårdspersonalens egna resurser i form av stress, kort nattvila och oro över att själv bli smittad. Vad får detta för konsekvenser för patientarbetet i den kliniska vardagen med operationsköer, medborgarnas förväntningar och liknande?

Paneldeltagare:
Alexander Wilczek, psykiatriker med fokus på arbetsrelaterad ohälsa
Karin Frisell, medicinskt ledningsansvarig IVA Mälarsjukhuset
Thomas Lindén, avdelningschef Socialstyrelsen
Marie Morell (M), ordförande SKR:s sjukvårdsdelegation
Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna, förste vice ordförande Läkarförbundet
Moderator: Elin Karlsson, andre vice ordförande Sjukhusläkarna

Arrangör: Sjukhusläkarna