Vem tar ledarskapet för en cancervård i världsklass?

Cancerfrågan är akut, människor dör i de växande cancerköerna samtidigt som den tekniska och medicinska utvecklingen har tagit enorma kliv framåt och kan rädda fler liv än någonsin. Det finns stor konsensus på många områden om vad som behöver göras - Cancervården måste bli mer jämlik och tillgänglig för Sveriges patienter. Vägen dit är mer nationell samordning, men väldigt lite händer i praktiken. Mer pengar är inte den enda lösningen - det behövs ett tydligt ledarskap, ett nationellt mål med en konkret färdplan för hur vi tar oss dit, vem som måste göra vad, och när.

Medverkande:
Karin Elinder, intressepolitiskt sakkunnig för vård och forskningsfrågor på Cancerfonden
Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot Cancer
Thomas Wahlgren, medicinsk direktör, onkologi på Pfizer
Ulf Kristersson, partiledare (M)
Moderator: Göran Hägglund, Reform Society

Arrangör: Pfizer