vi ses i almedalen

Folkhälsodalen är mötesplatsen för politiker, profession, patienter, industri och andra som vill diskutera utmaningar och hitta nya lösningar. Nästa gång ses vi i Almedalen, den 25–26 juni. Välkommen till vår trivsamma trädgård vid S:t Hans-ruinen mitt i Visby!

Invigning och mingel!

Vi inviger Folkhälsodalen måndagen den 24 juni kl 17.30. Välkommen och lyssna på intressanta gäster och mingla med gamla och nya vänner. Vi bjuder på något gott att äta och dricka. OBS! Obligatorisk anmälan, glöm inte att sätta kryss i formuläret nedan.

Anmäl dig här

ANMÄL DIG TILL FOLKHÄLSODALEN

Folkhälsodalen 25–26 juni:
Invigningsmingel 24 juni:
Genom min anmälan samtycker jag till att få information från Reform Society om kommande evenemang i Folkhälodalens regi.
Läs mer i Reform Societys dataskyddspolicy.
Tack för din anmälan, och välkommen till Folkhälsodalen! Mer information kommer inom kort.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

på programmet

Programmet uppdateras löpande.

08.05–08.50
Hänger Sverige med? Framtiden för screening av sällsynta sjukdomar hos nyfödda
Arrangör:
Italfarmaco, Orchard och Vertex

Anna Mannfalk (M), ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden i Region Skåne och representant för Södra sjukvårdsregionen i Nationella screeningrådet

Olve Moldestad, avdelningschef för Avdelningen för nyföddhetsscreening vid Oslo Universitetssjukhus

Oskar Ahlberg, vice ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Thomas Lindén, avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen och ordförande i Nationella screeningrådet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
09.10-09.55
Hur kan vi ropa efter hjälp när lösningen redan finns?
Arrangör:
Evondos

Fredrik Larsson (M), regionråd i Region Värmland

Håkan Ericsson (S), ordförande i socialnämnden i Region Gotland

Lisa Flinth (L), regionråd i Region Skåne

Tobias Smedberg (V), kommunalråd i Uppsala kommun

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
10.15-11.00
Klimakteriet – från enskild angelägenhet till offentlig dialog
Arrangör:
Astellas Pharma

Cecilia Elving (L), ordförande i Liberala Kvinnor

Johan Hultberg (M), ledamot i riksdagens socialutskott

Lina Fridén, ordförande i RFSU

Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef på Kommunal

Naomi Flamholc, allmänläkare och verksamhetschef på Womni

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
12.00-12.45
Migrän – vems huvudvärk?
Arrangör:
AbbVie, Lundbeck, Novartis, Pfizer, Teva

Anna Sundholm, neurolog och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset

Ellen Lillvall, neurolog på Capio Neurocenter samt ledamot i Svenska Huvudvärkssällskapets styrelse

Gustav Hadin, vice ordförande i Huvudvärksförbundet

Ida Drougge (M), ledamot i riksdagens finansutskott

Josefin Boman, enhetschef för välfärdspolitiska enheten på Kommunal

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
13.05–13.50
Tid för hopp – ett nytt kapitel för Alzheimers sjukdom
Arrangör:
BioArctic och Eisai

Anna Mannfalk (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne

Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet samt överläkare i klinisk kemi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Liselotte Björk, ordförande i Demensförbundet

Michael Axenhus, specialist i neurovetenskap med inriktning mot kognition och minnesfunktion vid Karolinska Institutet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
14.10–14.55
Precisionsmedicin – kostnad eller investering?
Arrangör:
Cancer Research Karolinska Institutet (CRKI) Karolinska Comprehensive Cancer Center (KCCC), Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK)

Annika Östman Wernerson, rektor för Karolinska Institutet

Edvin Bernhardsson (KD), politiskt sakkunnig hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer

Patrik Rossi, tillförordnad sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset

Päivi Östling, vetenskaplig ledare för precisionsmedicin vid SciLifeLab på Karolinska Institutet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
15.15-16.00
Tillbaka till framtiden – är det dags att öppna 2018 års läkemedelsutredning igen?
Arrangör:
Johnson & Johnson

Anna Alassaad, projektledare på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV

Freddie Henriksson, market access och government affairs lead på Johnson & Johnson

Johan Hultberg (M), ledamot i riksdagens socialutskott

Joakim Ramsberg, hälsoekonom och anknuten forskare till Karolinska Institutet samt ledamot i IHE:s styrelse

Oskar Ahlberg, vice ordförande i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
16.20-17.05
Investera i hjärnan för att framtidssäkra Sverige
Arrangör:
Hjärnfonden

Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden

Annika Sten Pärson, ordförande i The Inner Foundation

Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion

Martin Schalling, professor i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet och ordförande Suicide Zero

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
17.25-18.10
En God och nära vård i hemmet för personer med kroniska sjukdomar – blir bättre och kostar mindre?
Arrangör:
Nordic Infucare

Anna Mannfalk (M), ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden i Region Skåne

Daniel Forslund, utvecklingsansvarig på Vårdföretagarna

Johan Hultberg (M), ledamot i riksdagens socialutskott

Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare för Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Björn Ehlin, ordförande för Svenska diabetesförbundet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
08.05–08.50
Hur, och av vem styrs framtidens hälso- och sjukvård?
Arrangör:
Roche AB

Jean-Luc af Geijerstam, ordförande i Vårdansvarskommittén samt generaldirektör vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Johan Hultberg (M), ledamot i riksdagens socialutskott

Lena Hallengren (S), gruppledare samt ledamot i Sveriges riksdag

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer

Tobias Lundin Gerdås, ansvarig för policy och regeringskontakter på Roche

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
09.10-09.55
Bättre hälsodata ger personcentrerad vård – ett partnerskap där patienten blir en aktiv medskapare
Arrangör:
Nordic Infucare

Boel Mörck, digitaliseringsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Emmy Ahlstedt (C), regionråd i Region Kalmar län

Fredrik Larsson (M), regionråd i Region Värmland

Peter Adolfsson, överläkare vid Hallands sjukhus i Kungsbacka samt vid Högsbo närsjukhus i Västra Götalandsregionen

Thomas Magnusson, ordförande i Diabetes Sverige

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
10.15-11.00
Antibiotikaresistens – hur kan vi stärka Sveriges beredskap?
Arrangör:
GSK

Kjell Ivarsson, nationell cancersanordnare vid Regionala cancercentrum i samverkan, RCC

Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen

Malin Sjöberg Högrell (L), andre vice ordförande i sjukhusstyrelsen i Region Uppsala

Taha Alexandersson, krisberedskapschef på Socialstyrelsen

Torbjörn Söderström, chefsläkare på Läkemedelsverket

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
12.00-12.45
Rädda liv – inför mammografi för +74!
Arrangör:
Bröstcancerförbundet med stöd av AstraZeneca, Gilead, MSD och Novartis

Christian Carlsson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott

Irma Fredriksson, överläkare i bröstkirurgi på Karolinska sjukhuset

Marit Jenset, generalsekreterare på Bröstcancerförbundet

Sven-Eric Söder, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, SMER

Ulrika Westerlund (MP), ledamot i riksdagens socialutskott

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
13.05-13.50
Var är vi på resan mot en God och nära vård?
Arrangör:
Sanofi

Ameli Norling, sektionschef vid avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Anders Holgersson, verksamhetsstrateg och tillförordnad generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung

Claes Held, professor vid Uppsala Clinical Research Center och ledamot i styrelsen för Svenska Kardiologföreningen

Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott

Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för Allmänmedicin, SFAM

Marie Morell (M), vice ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
14.10-14.55
Ingen precisionsmedicin utan patologi
Arrangör:
Karolinska Institutet med stöd av Svensk Förening för Patologi samt AstraZeneca och Eli Lilly

Anna Bodén, överläkare i patologi vid Linköpings Universitetssjukhus och digital projektledare för DigiPat 3

Johan Hartman, professor och överläkare i patologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Marie-Louise Hänel Sandström (M), allmänläkare och ledamot i utbildningsutskottet och socialutskottet samt vice ordförande i RIFO, sällskapet riksdagsledamöter och forskare

Simon Ekman, professor och överläkare i onkologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Susanne Dierhoff-Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
15.15-16.00
Framtidens Alzheimervård - vad är den värd?
Arrangör:
Hjärnfonden

Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden

Charlotte Broberg (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm

Linus Jönsson, professor i hälsoekonomi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet

Ulrika Westerlund (MP), ledamot i riksdagens socialutskott

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
16.20-17.05
Har förlossningsvården blivit bra nu?
Arrangör:
Norgine

Eva Nordlund, ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet

Charlotte Broberg (M), ledamot i Moderatkvinnornas styrelse

Radha Korsoski, överläkare och styrelseledamot i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG

Sandra Ivanovic Rubin (MP), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här
17.25-18.10
Precisionsmedicin för alla – från diagnostik till behandling
Arrangör:
Cancer Research Karolinska Institutet (CRKI) Karolinska Comprehensive Cancer Center (KCCC), Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK)

Karin Liljelund, vice ordförande i Lungcancerföreningen

Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid Regionala cancercentrum i samverkan, RCC

Mattias Fredricson, chef för Avdelningen för utvecklig av hälso- och sjukvården på systemnivå vid Socialstyrelsen

Pernilla Grillner, verksamhetschef vid Medicinsk enhet för Högspecialiserad barnmedicin 1 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset

Richard Rosenquist Brandell, professor på Karolinska Institutet samt föreståndare för Genomic Medicine Sweden, GMS

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Se samtalet här

Partners 2024

arrangörer